Visa Định Cư Là Gì?

Visa Định Cư Là Gì? Visa này thuộc một loại của Visa đi Mỹ. Đây là loại Visa cho phép công dân nước ngoài nhập cư vào nước Mỹ để sống và làm việc mà không có bất kỳ hạn chế nào liên quan đến Visa đi Mỹ không định cư. Khi có visa này, […]