Visa Định Cư Là Gì?

Visa này thuộc một loại của Visa đi Mỹ.

Đây là loại Visa cho phép công dân nước ngoài nhập cư vào nước Mỹ để sống và làm việc mà không có bất kỳ hạn chế nào liên quan đến Visa đi Mỹ không định cư.

Khi có visa này, người nhập cư sẽ trở thành thường trú nhân của Mỹ và được cấp thẻ xanh nếu chứng minh được họ đạt các tiêu chí của loại visa định cư theo diện việc làm. Visa này được cấp trên cơ sở: Mối quan hệ gia đình, việc làm, tị nạn hoặc lựa chọn trong chương trình trúng thưởng visa.

Tin liên quan