Thuật Ngữ Dành Cho Người Xin Visa Đi Mỹ EB-5 – Phần II

Hoạt động đầu tư ở Mỹ ngày càng được phổ biến. Không ít thương nhân Việt Nam có phương hướng sang Mỹ đầu tư. Đầu tiên, bạn phải hoàn thành thủ tục xin Visa đi Mỹ EB-5. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thành, bạn sẽ gặp không ít thuật ngữ “đau đầu”. Trong bài […]