Nếu bạn không có nhu cầu đi du học  hay du lịch mà muốn kiếm sống tại Hoa Kỳ thì 9 loại visa Mỹ đi theo diện lao động dưới đây là dành cho riêng bạn.

visa Mỹ đi theo diện lao động

9 loại visa Mỹ đi theo diện lao động

Với những bạn có mong muốn lao động làm việc tại Mỹ với tư cách là người không định cư, thì theo luật di trú của Mỹ, bạn cần có visa cụ thể dựa theo loại công việc mà bạn sẽ làm. Hầu hết các loại lao động ngắn hạn đều yêu cầu chủ lao động tương lai hoặc người đại diện phải nộp bảo lãnh, bảo lãnh này phải được Dịch vụ Công dân và Định cư Mỹ (USCIS) chấp thuận tại Mỹ trước khi bạn có thể xin visa làm việc.

Tất cả những ai xin visa H, L, O, P và Q phải có người bảo lãnh đã được chấp thuận bởi USCIS thay mặt họ. Bảo lãnh, Mẫu đơn I-129, phải được chấp thuận trước khi bạn có thể xin visa làm việc tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ. Khi bảo lãnh của bạn đã được chấp thuận, chủ lao động hoặc người đại diện sẽ nhận được Thông báo Hành động, Mẫu đơn I-797, có tác dụng như thông báo chấp thuận cho bảo lãnh của bạn. Viên chức lãnh sự sẽ xác minh sự chấp thuận bảo lãnh của bạn thông qua Dịch vụ Quản lý Thông tin Bảo lãnh (PIMS) của Bộ Ngoại giao trong khi phỏng vấn bạn.

Lưu ý quan trọng là bạn phải mang theo số biên nhận bảo lãnh I-129 đến buổi phỏng vấn tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ để xác minh sự chấp thuận bảo lãnh. Và nhớ là sự chấp thuận bảo lãnh không đảm bảo việc cấp visa nếu bạn bị phát hiện là không đủ điều kiện xin visa theo luật di trú của Mỹ.

visa Mỹ đi theo diện lao động

Mô tả chi tiết và tiêu chuẩn của 9 loại visa Mỹ đi theo diện lao động

  • Visa H-1B (nghề nghiệp chuyên môn)

Phải có visa H-1B nếu bạn đến Mỹ để thực hiện các dịch vụ trong công việc chuyên môn đã được sắp xếp trước. Để đủ điều kiện, bạn phải có bằng cử nhân trở lên (hoặc bằng tương đương) thuộc chuyên ngành cụ thể mà bạn tìm việc. USCIS sẽ xác định liệu công việc của bạn có tạo thành nghề nghiệp chuyên môn không và liệu bạn có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ không. Chủ lao động cần phải nộp một mẫu đơn về điều kiện lao động cho Bộ Lao động đề cập đến các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng lao động của bạn.

  • Visa H-2A (nhân viên nông nghiệp thời vụ)

Visa H-2A cho phép chủ của bạn tại Mỹ đưa bạn đến Mỹ để thực hiện các công việc nông nghiệp tạm thời mà không tìm được nhân công tại Mỹ. Loại visa không định cư H-2A phù hợp với bạn nếu bạn muốn thực hiện công việc lao động hoặc các dịch vụ nông nghiệp tạm thời hoặc theo thời vụ tại Mỹ trên cơ sở tạm thời. Chủ lao động tại Mỹ (hoặc hiệp hội các nhà sản xuất nông nghiệp tại Mỹ gọi là chủ lao động chung) phải nộp Mẫu đơn I-129, Bảo lãnh cho Nhân viên Không định cư, thay cho bạn.

  • Visa H-2B (nhân viên lành nghề và lao động phổ thông)

Cần có visa H-2B để bạn đến Mỹ để thực hiện công việc mang tính tạm thời hoặc theo thời vụ và công việc thiếu nhân công tại Mỹ. Chủ lao động của bạn cần phải có giấy chứng nhận của Bộ Lao động xác nhận rằng không có nhân viên tại Mỹ đủ điều kiện cho loại công việc làm cơ sở cho bảo lãnh của bạn.

  • Visa H-3 (học viên)

Nếu bạn đến Mỹ để nhận đào tạo của chủ lao động trong bất kỳ lĩnh vực chuyên môn nào thì dùng đến visa H-3, ngoài giáo dục hoặc đào tạo sau đại học, trong khoảng thời gian tối đa hai năm. Bạn có thể được thanh toán cho khóa đào tạo và được phép thực hiện công việc “thực tế”. Không thể sử dụng khóa đào tạo để cung cấp việc làm tạo năng suất và khóa đào tạo này không có tại đất nước của bạn.

  • Visa H-4 (người phụ thuộc)

Nếu bạn đã có visa H hợp lệ chính, vợ/chồng hoặc con cái chưa kết hôn của bạn (dưới 21 tuổi) có thể nhận visa H-4 để đi cùng bạn đến Mỹ. Tuy nhiên, vợ/chồng/con của bạn không được phép làm việc trong khi ở Mỹ.

  • Visa L-1 (nhân viên luân chuyển trong nội bộ công ty)

Nếu bạn là nhân viên của một công ty quốc tế được công ty tạm thời luân chuyển đến chi nhánh chính ,chi nhánh hoặc công ty con của cùng một công ty tại Mỹ bạn cần có visa L-1. Công ty quốc tế có thể là một tổ chức tại Mỹ hoặc nước ngoài. Để đủ điều kiện xin visa L-1, bạn phải thuộc cấp quản lý hoặc điều hành, hoặc có kiến thức chuyên môn và được chuyển đến một vị trí trong công ty tại Mỹ thuộc một trong những cấp này, mặc dù không cần thiết phải ở cùng vị trí như đã nắm giữ trước đây.

Bạn cũng cần phải được cử làm việc bên ngoài Mỹ với công ty quốc tế này liên tục trong một năm trong vòng ba năm trước khi bạn xin nhập cảnh vào Mỹ. Bạn chỉ có thể xin visa L-1 sau khi công ty hoặc chi nhánh tại Mỹ nhận được bảo lãnh đã được chấp thuận của USCIS, trên cơ sở “blanket” (bao trùm) hoặc cá nhân.

  • Visa L-2 (người phụ thuộc)

Nếu bạn đã có visa L hợp lệ chính, vợ/chồng hoặc con cái chưa kết hôn của bạn (dưới 21 tuổi) có thể nhận visa đi kèm này. Do sự thay đổi gần đây về luật, vợ/chồng của bạn có thể xin giấy phép làm việc. Vợ/chồng của bạn phải nhập cảnh vào Mỹ bằng visa L-2 của chính họ, sau đó gửi Mẫu đơn I-765 đã hoàn tất (lấy từ USCIS), cùng với lệ phí xét đơn xin visa. Con của bạn không được phép làm việc tại Mỹ.

visa Mỹ đi theo diện lao động

Còn những loại visa đi Mỹ theo diện lao động nào nữa cũng như hồ sơ xin visa Mỹ theo diện lao động bao gồm những gì, tất cả sẽ có trong bài viết kế tiếp bạn nhớ đón đọc để không bị lỡ thông tin quan trọng nào nhé.

Tin liên quan