Category Archives: Visa Định Cư

Visa Định Cư Là Gì?

Visa này thuộc một loại của Visa đi Mỹ.

Đây là loại Visa cho phép công dân nước ngoài nhập cư vào nước Mỹ để sống và làm việc mà không có bất kỳ hạn chế nào liên quan đến Visa đi Mỹ không định cư.

Khi có visa này, người nhập cư sẽ trở thành thường trú nhân của Mỹ và được cấp thẻ xanh nếu chứng minh được họ đạt các tiêu chí của loại visa định cư theo diện việc làm. Visa này được cấp trên cơ sở: Mối quan hệ gia đình, việc làm, tị nạn hoặc lựa chọn trong chương trình trúng thưởng visa.

Có 5 loại Visa Định Cư:

Định cư theo diện đoàn tụ gia đình (FB)
Định cư theo diện ưu tiên gia đình
Visa thành viên gia đình của thường trú nhân
Chương trình trúng thưởng visa định cư (Chương trình xổ số cấp visa Mỹ)
Định cư theo diện việc làm

Các loại Visa này đang được Chính phủ Mỹ áp dụng đối với người Việt và thu hút được những kiều bào nước ngoài lẫn người dân Việt trong nước. Nếu bạn có thắc mắc về hồ sơ, tiến trình và thủ tục thực hiện hãy liên hệ với Nhóm Cựu Nhân Viên Lãnh Sự Quán Mỹ chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Gọi điện
SMS
Chỉ đường